Доколку сеуште немате идеа што да посетите бидете постојано во тек со новата апликација  на МакеDOX.

Преземете ја на следниов линк – MakeDOX iOS.