Наградата „7 Септември” оваа година ја добиваат тројца кавадарчани. Од областа на културата наградата ја добива Страшо Темков – флејтист, од областа на спортот професорот по физичко воспитување Димитар Пецов и од областа на музиката, седмосептемвриска награда ќе ја добие Александар Ангелов од групата „Дрим тим“.

Наградите ќе бидат доделени на свечената седница на Советот на општина Кавадарци на 7 септември, денот на ослободувањето на градот.

Инаку наградата „7 Септември“ се доделува на физички и на правни лица за остварувања во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, за посебен придонес за развојот на општината и нејзиниот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот.

На ученици и студенти, наградата се доделува за творечки труд или континуирани, успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.Наградата за физички и правни лица се состои од диплома и плакета.