И овој месец единствената театарска институција за деца со интересен и разновиден репертоар на претстави за најмладите                     

                                        РЕПЕРТОАР ЗА МЕСЕЦ  НОЕМВРИ-2018 год.

                    ДЕН       ПРОБА                                 ПРЕТСТАВА
1.11. ЧЕТВРТОК             ,, ЛАКОМАТА МЕЦА “  19:00 ч                                                                                               
2.11. ПЕТОК                   ,, ТОБИ “  19:00 ч.                               
3.11. САБОТА            ,,  ЦВЕТНАТА УЛИЦА“   19:00 ч                                            
 4.11  НЕДЕЛА           ,,МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ “  12 :30                                                         
 
8.11. ЧЕТВРТОК      

,, ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА “  19:00                                              

9.11. ПЕТОК     ,, ТОБИ “ 19 :00 ч.
10.11. САБОТА    ,, УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ “ 19 :00 ч.                                            
 11.11. НЕДЕЛА     ,,  ГИГА МЕГА БАЈКА “  12 :30 ч.                                                    
 
14.11. СРЕДА    ,, ЕДНАШ СВЕТ ИЗГРАДИВ” – 20: 00 ч.                                                                                      
15.11. ЧЕТВРТОК          ,, ПЕПЕЛАШКА “ 19 :00 ч.
16.11. ПЕТОК   ,,СОНОТ НА ВИЛИЈАМ  “  19 :00 ч.
17.11. САБОТА     ,,  ТОБИ “  19:00 ч.                                          
 18.11. НЕДЕЛА    ,, ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП 12:30
 
22.11. ЧЕТВРТОК     ,,  ДВАНАЕСЕТТЕ МЕСЕЦИ “  19:00 ч.
23.11. ПЕТОК     ,, МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ    “  19:00                                                                                         
24.11. САБОТА   ,, СНЕЖНАТА КРАЛИЦА  “     19:00 ч.                                           
  25.11. НЕДЕЛА    ,, ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ  “    12:30 ч.                    
     
 28.11  СРЕДА    ,, ЕДНАШ СВЕТ ИЗГРАДИВ” – 20: 00 ч.                                              
 29.11. ЧЕТВРТОК   ,,  ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА “    19 :00 ч.                                          
30.11. ПЕТОК     ,,  ГРДОТО ПАЈЧЕ  “  19:00 ч.