Импресум

Генерален контакт
е-пошта: info@kulturno.mk

Редакција

Главен и одговорен уредник
М-р Татјана Гогоска
е-пошта: t.gogoska@kulturno.mk
+389 78 38 08 93

Маркетинг
е-пошта: marketing@kultruno.mk
+389 70 26 01 01